Contacte


Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Fundació Privada Educació i Art (FEDUART) per encàrrec de l’Ajuntament de Vic. Finalitat: gestionar les sol·licituds de les persones interessades en rebre informació. Legitimació: consentiment de la persona interessada i compliment de la relació precontractual. Destinataris: les dades no es comunicaran a altres institucions sense el seu consentiment. Les dades es conservaran durant el termini d’un any. En el cas de participació en processos selectius el període de conservació segueix els terminis establerts legalment. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a FEDUART.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a Política de protecció de dades..

OFICINA ADMINISTRATIVA I D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Des d’aquesta oficina es gestiona l’administració de les EBMV. S’hi han d’adreçar les famílies que hagin de tramitar rebuts, fer la preinscripció, fer la matrícula i altres tràmits administratius, així com també les que vulguin informació general sobre les EBMV.

Regidoria d’Educació Ajuntament de Vic

C. de les Basses, 3
08500 Vic

93 8862100 ext 21400

Dimarts i dijous de 10 h a 14 h
Dilluns de 16 h a 18 h

ebmv@vic.cat

Si voleu contactar directament amb alguna de les nostres escoles bressol, aneu a la pàgina coprresponent.