Publicació de llistes


PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES SOL·LICITUDS DE TARIFACIÓ SOCIAL PEL CURS 2021-2022:

Resultats sol·licituds curs 21-22

Per qualsevol dubte o consulta ens trobareu al telèfon 938862100 ext. 21400 a al C. de les Basses 3 de Vic fins el 28 de juliol. En cas de reclamació tindreu del 1 al 8 de setembre per aportar la documentació que cregueu convenient.

A partir d’aquesta data els expedients es donaran per tancats.