Procediment


S’obre el període d’inscripció per formar part de la borsa d’educadors/es de les EBMV (del 27 de gener al 10 de febrer, ambdós inclosos)

Consulta les bases a Selecció de personal – feduart.cat