Procediment


Les EBMV convoquen periòdicament processos de selecció per formar part de borsa de treball i places vacants al centres educatius.  

Actualment no hi ha cap procés de selecció per formar part de la borsa d’educadors/es de les EBMV.