Procediment


2020 CONVOCATÒRIA TREBALL ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC

PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL AMB OPCIÓ A PLAÇA D’EDUCADOR/A

 

OFERTA

Nombre places: segons matrícula pel curs 2020-2021.

Titulació requerida: Tècnic Superior en Educació Infantil o grau de mestre/a d’Educació Infantil.

Retribució bruta anual en cas de jornada completa(s’inclouen les pagues extres): 19.226€

Jornada: a determinar segons matrícula curs 2020-2021.

Incorporació al treball: setembre 2020. Es farà una formació online prèvia a la incorporació al lloc de treball.

 

Bases de la convocatòria: (descarregueu aquí)

Model Currículum Vitae:  (descarregueu aquí)

Instruccions per presentar degudament la documentació: (descarregueu aquí)

EL PERÍODE DE SOL·LICITUD HA FINALITZAT