Procediment


Actualment no hi ha obert cap procés de selecció per formar part de la borsa d’educadors/es de les EBMV 

Es poden consultar les bases d’anteriors convocatòries a Selecció de personal – feduart.cat