Projecte educatiu


Parteix de l’infant com a protagonista de tota acció educativa, i respecta i atén les seves necessitats educatives, físiques i emocionals.

Té com a prioritat garantir que tota experiència i vivència de l’infant a l’escola bressol succeeixi en un ambient relaxat, de tranquil·litat, de benestar, de llibertat i de respecte.

El projecte educatiu actual de les Escoles Bressol se sosté sobre 4 pilars claus que marquen i identifiquen una manera de viure l’escola:

Hi ha un compromís ferm amb el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC):

  • S’ha fet xarxa amb altres serveis educatius de la ciutat, com ara La Farinera, la Universitat de Vic, l’Escola de Música de Vic i la Biblioteca Joan Triadú, a partir de projectes, col·laboracions, formació i assessorament.
  • Es potencia la relació amb les escoles properes.

Els recursos de la ciutat esdevenen recursos d’escola

El treball en equip i la formació permanent són essencials per a la construcció i transformació del projecte educatiu des del consens i des de la reflexió col·lectiva.

L’aptitud i l’actitud de l’equip educatiu cap a l’infant (acollidora, respectuosa, atenta, d’escolta, d’afecte, potenciadora i facilitadora) són l’eix que acompanya i dóna coherència a tot el procés pedagògic i educatiu.

L’equip educatiu és l’eix que acompanya i dóna coherència a tot el procés educatiu

La família té un paper rellevant i participatiu dins el projecte de les EBMV. Es té cura per crear un ambient educatiu acollidor, proper i de confiança que afavoreixi quotidianament el diàleg escola-família i família-escola.

Les entrevistes, les reunions informatives, els tallers, les festes i la formació són alguns models de participació, així com el Consell Escolar i l’AMPA.

Establir un bon vincle família-escola és una prioritat

1. Educació emocional

Des del curs 2013-2014, amb l’assessorament de l’Universitat de Barcelona (UB), s’implementa un programa d’innovació en educació emocional que s’integra totalment en la línia pedagògica i d’actuació de l’equip educatiu, i a la vegada es potencia i reforça a través de propostes educatives concretes. És un programa que engloba el treball amb els infants, amb l’equip educatiu i amb les famílies.

L’objectiu d’aquest programa és desenvolupar les capacitats emocionals dels infants, base per a un sa desenvolupament, per a un equilibri psicològic i per a unes relacions socials positives, capacitats essencials per a un bon rendiment cognitiu.

L’objectiu és desenvolupar les capacitats emocionals dels infants i les competències emocionals de l’equip educatiu i de les famílies

 

 


2. Vida quotidiana

La vida quotidiana (les entrades i sortides dels infants a les escoles, el moment dels àpats, el descans, el joc lliure…) és l’eix central de l’ambient educatiu i potencia el valor d’aprenentatge dels infants conjuntament amb altres propostes educatives.

En aquests moments quotidians, que es viuen com una gran oportunitat d’aprenentatge global:

· Hi intervenen totes les àrees d’experiència i de desenvolupament.

· S’afavoreix l’estructuració i l’organització del pensament de l’infant.

· Es marquen uns ritmes de vida col·lectiva i de vida social.

· Es facilita l’aprenentatge significatiu, l’adquisició de l’autonomia i es dóna seguretat a l’infant.

La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu

 

 


 

3. Els espais

Les EBMV han desenvolupat un projecte basat en la pedagogia dels espais i materials com a element educatiu. L’organització i disposició dels diferents espais i la selecció dels materials de l’escola responen a la diversitat d’interessos i a les necessitats pròpies dels infants.

L’escola es converteix en un gran laboratori per a l’autoaprenentatge, on l’infant troba al seu abast múltiples oportunitats de joc, de treball, de descoberta, de relació, d’intimitat, etc. Es tracta d’una pedagogia que potencia molt la imatge d’infant ric, potent i capaç d’escollir, de prendre decisions i de ser el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Els espais i materials de l’escola es converteixen en un laboratori per a l’autoaprenentatge


4. Joc i experimentació

S’ofereixen a l’infant propostes educatives que activen el joc, la curiositat i la disposició innata a experimentar, per tal que visquin processos de descoberta, de creativitat i d’aprenentatge significatiu.

L’estètica, la màgia i la creativitat són elements importants en les propostes educatives, ja que generen un clima emocional positiu que predisposa els infants a actuar amb totes les seves capacitats.

Els agrupaments flexibles (petit, mitjà i gran grup) són una metodologia que ens permet garantir la qualitat del treball, a la vegada que permet, per una banda, l’atenció individualitzada i centrada en l’infant i, per l’altra, l’atenció més centrada en el grup.

L’estètica, la màgia i la creativitat són elements importants en les propostes educatives