Procediment


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EBMV 2024-2025 – CALENDARI

Tot seguit us detallem el calendari de Preinscripció i Matrícula de les EBMV pel curs 2024-2025:

  • Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 21 de maig de 2024
  • Publicació de llistes amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024
  • Termini de presentació de reclamacions: del 3 al 7 de juny de 2024
  • Data de sorteig en cas d’empat de puntuació: 10 de  juny de 2024
  • Puntuació de la relació definitiva d’alumnat admès: 14 de juny de 2024
  • Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024

PROCEDIMENT PER PREINSCRIPCIÓ CURS 2024-2025

Requisits previs

Per poder accedir a una plaça cal, com a requisit previ, que l’infant tingui, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de l’any en curs.

Presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Preinscripció online: A través d’aquest (enllaç)
  • Preinscripció presencial amb cita prèvia: EXCEPCIONALMENT, qui no tingui mitjans per a realitzar la sol·licitud per enviar el resguard i la documentació telemàticament, podrà utilitzar la cita prèvia per portar la documentació de manera presencial. Es podrà fer del dia 8 al 21 de maig.

Demanar cita prèvia a través d’aquest (enllaç) o trucant al 938862100 ext. 21400 a partir del dia 7 de maig. En aquest cas es pot descarregar el full de sol·licitud (aquí)

Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud per a les tres escoles bressol municipals de Vic, en la qual es poden fer constar els diversos centres municipals per ordre de preferència.

El procés de preinscripció i matrícula, així com també informació de les places ofertes, horari escolar, quotes, calendari escolar, grups i ràtios…  es detallen al document “preinscripció i matrícula.

Documentació i barems preinscripció

La documentació que s’ha de presentar, així com els barems, es detallen al document “documentació i barems preinscripció.

En cas d’haver de presentar reclamació, caldrà fer-ho dins el termini establert per calendari i de manera presencial al C. de les Basses 3 de Vic, utilitzant el document “full de reclamació

 

 TARIFACIÓ SOCIAL

Els imports mensuals de la quota bàsica i de millora del projecte educatiu i d’aprenentatge (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones que formen el nucli familiar “document informatiu” 

En el mateix moment en que es formalitza la matrícula, cal que les famílies interessades en la tarifació social, també presentin la sol·licitud  imprès sol·licitud tarifació”.