Procediment


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EBMV 2021-2022 – CALENDARI

Tot seguit us detallem el calendari de Preinscripció i Matrícula de les EBMV pel curs 2021-2022:

  • Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021
  • Publicació de llistes amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021
  • Termini de presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021
  • Data de sorteig en cas d’empat de puntuació: 10 de  juny de 2021
  • Puntuació de la relació definitiva d’alumnat admès: 15 de juny de 2021
  • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021

 

PROCEDIMENT PER PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

Requisits previs

Per poder accedir a una plaça cal, com a requisit previ, que l’infant tingui, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de l’any en curs.

Presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Preinscripció online: A través d’aquest (enllaç)
  • Preinscripció presencial amb cita prèvia: EXCEPCIONALMENT, qui no tingui mitjans per a realitzar la sol·licitud per enviar el resguard i la documentació telemàticament, podrà utilitzar la cita prèvia per portar la documentació de manera presencial. Es podrà fer del dia 10 al 21 de maig.

Demanar cita prèvia a través d’aquest (enllaç) o trucant al 938862100 ext. 21400. En aquest cas es pot descarregar el full de sol·licud (aquí)

Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud per a les tres escoles bressol municipals de Vic, en la qual es poden fer constar els diversos centres municipals per ordre de preferència.

El procés de preinscripció i matrícula, així com també informació de les places ofertes, horari escolar, quotes, calendari escolar, grups i ràtios…  es detallen al document “preinscripció i matrícula.

Documentació i barems preinscripció

La documentació que s’ha de presentar, així com els barems, es detallen al document “documentació i barems preinscripció.

 

 TARIFACIÓ SOCIAL 2021-2022

Els imports mensuals de la quota bàsica (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones que formen el nucli familiar “document informatiu” 

En el mateix moment en que es formalitza la matrícula, cal que les famílies interessades en la tarifació social, també presentin la sol·licitud  imprès sol·licitud tarifació”.