Procediment


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EBMV 2021-2022 

El període ordinari de preinscripció i matrícula està tancat.

Informació de la matrícula durant el curs escolar a:  “Llista d’espera i matrícula viva”.

 

CALENDARI:

Dia de portes obertes: habitualment a l’abril.

Preinscripció: habitualment la primera quinzena de maig.

Matricula: habitualment la primera setmana de juny.

 

El calendari detallat de preinscripció i matrícula es publicarà cada any després de la publicació del calendari del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

TARIFACIÓ SOCIAL (correspon al curs actual 2021-2022)

Els imports mensuals de la quota bàsica (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones que formen el nucli familiar “document informatiu” 

En el mateix moment en que es formalitza la matrícula, cal que les famílies interessades en la tarifació social, també presentin la sol·licitud  imprès sol·licitud tarifació”.