S’OBRE EL PERÍODE DE SOL·LICITUD DE BEQUES MENJADOR PEL CURS 2019-2020


S’obre la convocatòria per optar a una beca menjador. Els interessats hauran de formalitzar una sol·licitud segons model normalitzat que trobaran a les bases i  presentar-la junt amb la documentació requerida, ja sigui telemàticament via seu electrònica o bé directament al registre general de l’Ajuntament de Vic:

OAC Plaça Major:

De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h

De dilluns a dijous de 16:00 h a 18: 00 h (excepte el període comprès entre el 3 de juny i el 27 de setembre, les vigílies dels dies festius, la Setmana Santa i les festes de Nadal) ).

OAC Remei:

De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h (excepte les festes de Nadal i depenent de les necessitats del servei, els períodes de Setmana Santa i el mes d’agost).

(Descarregueu bases en PDF)

(Descarregueu calendari en PDF)

(Descarregueu sol·licitud en PDF)

Arxius

Categories